beograd gazela

Lorenc Agerman

Lorenc Agerman (Lorenz Aggermann), rođen 1977. u Gracu, studirao nauke o pozorištu, filmu i medijima, germanistiku i evropsku etnologiju u Beču i Berlinu. Trenutno radi na Univerzitetu u Bernu.

Eduard Frojdman

Eduard Frojdman (Eduard Freudmann), rođen 1979. u Beču, studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beču i na Univerzitetu Bauhaus u Vajmaru. Živi u Beču i radi na polju umetnosti i kulture. Predaje na Akademiji likovnih umetnosti u Beču.

Đan Gilđi

Đan Gilđi (Can Gülcü), rođen 1976. u Bursi, studira na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, prethodno studirao arhitekturu na Tehničkom univerzitetu u Beču. Živi u Beču, po zanimanju je umetnik.