beograd gazela
deutsch    |    english    |    srpski    |    romani

O NASTANKU VODIČA

Tokom leta 2005. Eduard Frojdman i Đan Gilđi počeli su sa redovnim obilascima naselja Gazela. Tokom nekoliko dužih boravaka u Beogradu do kraja 2007. skupili su materijal za vodič. Istraživanje se na početku zasnivalo na intervjuima sa političarima/kama, naučnicima/cama, predstavnicima/camahumanitarnih organizacija i romskih udruženja. Na osnovu ovih podataka autori su doduše stekli dobar uvid u strukture i mehanizme kojima se Romi potiskuju na rub društva, ali nisu saznali mnogo o Beogradskim sirotinjskim naseljima, pa ni o samoj Gazeli. Iz tog razloga su pažnju preusmerili na posete naselju, tokom kojih su sa stanovnicima naselja vodili duge i opširne razgovore, koji će na kraju poslužiti kao važna osnova za nastanak vodiča.

beograd gazela

Fotografije u vodiču napravili su delom sami stanovnici kamerama za jednokratnu upotrebu, delom profesionalni fotografi, koji su se u okviru svojih boravaka u Beogradu takođe bavili naseljem: Klaudio Burato (Claudio Burato), Danica Dimitraški, Hajdrun Henke (Heidrun Henke), Gojko Ibišević, Miroslav Jašarević, Milica Memišević, Feliks Seren Majer (Felix-Søren Meyer) i Mića Talipović.